Informacje

15

15 projektów
tyle projektów zakończyło się pełnym sukcesem, osiągnęliśmy zwrot większy niż początkowo zakładany.

9

Działamy w 9 krajach
Międzynarodowy zespół pozwala na szersze spojrzenie z prawdziwej perspektywy.

16lat

szesnaście lat doświadczeń
Doświadczenie w branży, którym mało kto potrafi się pochwalić. .

Witamy!

Misją aniołów biznesu jest wyszukiwanie innowacyjnych i konkurencyjnych pomysłów oraz wspieranie ich w tworzeniu dynamicznie rowijających się przedsiębiorstw.

Inwestowaliśmy w działalność hostingową, spółkę farmaceutyczną, Europejską Grupę Marketingową SP. z o.o., grupę inwestorów qp Corp., uruchamiając wiodącą firmę brokerską świadczącą usługi pozabankowego pośrednictwa finansowego Kredytum.pl SA, SAIATS - innowacyjną firmę tradingową aktywnie wykorzystującą zaawansowaną sztuczną inteligencję w strategiach tradingu algorytmicznego na światowych giełdach i rynku walutowym oraz wiele innych udanych projektów biznesowych przy których zdobyliśmy ogromne doświadczenie.

Teraz tym doświadczeniem dzielimy się z innymi, potrzebującymi silnego wsparcia. Dajemy szansę silnie zmotywowanym, otwartym na nowe wyzwaniania i nie bojącym się podjęcia ryzyka, tym którzy chcą osiągać sukcesy z udziałem nas jako silnego partenera.

Stworzona przez nas platforma informatyczna, odniosła niebywały sukces, Platforma Kredytum.pl pozwala dotrzeć do klienta poszukującego pozabankowego produktu finansowego. Kredytum.pl ułatwia zarówno dotarcie do klienta dla firm i instytucji finansowych posiadających w ofercie taki produkt jak i znalezienie takiego produktu przez klienta w jednym miejscu (w internecie lub fizycznie w biurze u agenta pośrednika kredytum.pl).

Aktualnie w ramach platformy wprowadzanych jest wiele produktów a ogólnopolska sieć współpracowników - agentów liczy już blisko 10 000 osób. Najwyższa prowizja uzyskana przez pośrednika kredytum.pl wyniosła prawie 26 000 zł za sprzedaż jednego produktu kredytowego. Oferujemy systemy informatyczne dla firm z branży consumer finance a w szczególności pożyczek pozabankowych, dla których świadczymy consulting i wsparcie włącznie z uruchomieniem nowego produktu na najbardziej znanej platformie brokerskiej Kredytum.pl

Rozwiązania

Oferujemy rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu osób tworzących grupę. Stawiamy na kreatywność, bo tylko jednostki kreatywne osiągną sukces.
Do każdego tematu podchodzimy bardzo poważnie, starając się jednocześnie wykazać niebanalną kreatywnnością pozwalającą ostatecznie wyprzedzić konkurencję. Nasi eksperci już na etapie analizy strategicznej opracowują koncept, który punktuje konkurencje i prognozuje osiągnięcie kolejnych etapów przewagi nad konkurencją.

Uzyskaj przewagę!

Dokapitalizowanie
Dokapitalizujemy pomysł w stopniu gwarantującym osiągnięcie celu.

Doświadczenie
Doświadczenie zdobywane przez lata w rozwoju spółek kapitałowych.

Dobry wybór
Elementy i kontakty gwarantujące sukces w zasięgu ręki.

Inwestycje

Inwestujemy w innowacyjne, interesujące pomysły, wspólnie rozwijamy je do poziomu satysfakcjonującej wszystkich rentowności. Wspieramy osoby nie mające możliwości uzyskania środków na wdrożenie w życie swoich kreatywnych pomysłów.

Czego oczekujemy?

  • Pomysł musi być innowacyjny i nowatorski, przy zachowaniu realnych możliwości jego wdrożenia >>>
  • Koncepcja lub plan biznesu musi zawierać realną możliwość ekspansji i dynamicznego rozwoju. >>>
  • Przedsiębiorca musi wykazać się silną motywacją, pasją i wolą podzielenia się władzą w firmie z naszymi przedstawicielami.>>>
  • Wskazany jest wkład pieniężny przedsiębiorcy w budowany biznes a także skłonność do podjęcia ryzyka. >>>
  • Przedsiębiorca musi zrezygnować z innych przedsięwzięć i zaangażować się w rozwój wspólnego biznesu. >>>
  • Finansujemy tylko wczesne fazy rozwoju (seed lub start-up) z minimalnym zapotrzebowaniem na poziomie 100 000 PLN >>>

Inwestycja jest traktowana jak początek długiej fali partnerstwa. Celem jest odpowiednie połączenie technoilogii, wiedzy i doświadczenia, energii, zapału i pomysłu, a w konsekwencji stworzenie dynamicznie rosnącej firmy zorientowanej na sukces.

Wybrane inwestycje.

euneco consulting
Euneco Consulting IBC
Grupa konsultingowa, osiągająca także sukcesy w leasingu.
Kredytum.pl
Kredytum.pl SA
Inwestycja w pierwsze trzy lata rozwoju spółki. Sprzedaż akcji z wielokrotnym zyskiem.
Europejska Grupa Marketingowa
Europejska Grupa Marketingowa
Skuteczny marketing w oparciu o sieci neuronowe. Projekty EU.
qp corp
qp corp IBC
Międzynarodowa spółka angażująca się w startupy.
New Consulting Union
New Consulting Union
OFFShore trade.
Sophisticated Artificial Intelligence Algorithmic Trading Strategies
SAIATS
Trading Algorytmiczny, wykorzystanie sztucznej inteligencji.

To wybrane marki, w których inwestycje prowazdił Wojciech Negowski..

Adres

Z reguły przebywam poza granicami kraju.
Adres biura w Polsce:
Negowski.com Polonia IBC (Wrocław)

+48 71 7128888Sekretariat:
+48 22 3981777Telephone:
+48 71 7506475FAX:

E-mail:
wojciech(małpka)negowski.com
GG: 4091

Kontakt z nami

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne: Właścicielem serwisu internetowego jest Wojciech Adalberto Negowski, zwany w dalszej części regulaminu "Negowski.com". · Każdy użytkownik korzystając z serwisu internetowego, przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje tym samym warunki regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych. · Dane osobowe użytkownika pozostają jego własnością i zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 ze zmianami), mogą być przetwarzane wyłącznie po wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie podanych przez użytkownika danych i informacji do celów wewnętrznych statystycznych i marketingowych, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu, które jest równoznaczne z podpisem pod zamieszczoną na stronie klauzulą. · Wypełniając formularz kontaktu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Negowski.com oraz podmioty z nim współpracujące danych osobowych użytkownika do celów związanych z obsługa klienta oraz świadczeniem oczekiwanych usług przez Negowski.com, w szczególnosci: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach rynkowych. · Użytkownik dane z wypełnionego formularza przekazuje Negowski.com dobrowolnie oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) · Strony zobowiazują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy a w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwe miejscowo i rzeczowo z uwzględnieniem siedziby Negowski.com sądy powszechne.

Czytaj więcej

Szukaj informacji na stronach powiązanych kapitałowo spółek.

Informacje na temat możliwości zaangażowania kapitałowego w Twój pomysł znajdziesz w serwisie.

Jeśli to nie wystarczy, skontaktuj się z negowski.com poprzez formularz znajdujący się w zakładce "kontakt".

Potrzebujesz więcej?

Pamiętaj, że nie ograniczamy się do zainwestowania pewnej kwoty środków finansowych w przedsięwzięcie. Oferujemy znacznie więcej a nawet przede wszystkim wsparcie prawne, administracyjne, technologiczne i logistyczne. Wymagamy podzielenia się władzą w firmie i aktywnego uszestnictwa w zarządzaniu i podejmowaniu kluczowych decyzji w budowanym projekcie.

Wnosimy między innymi takie wartości niematerialne jak wiarygodność, reputację, partnerstwo i pełen kalendarz kontaktów biznesowych. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie dopełniają obraz oferty. Więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się z nami oraz na stronach serwisu przedstawionego po lewej stronie.

Przedstaw nam biznes plan lub koncept Twojego pomysłu Szczegóły oraz wymagania znajdują się także w serwisie qp corp IBC, do zapoznania się z którym serdecznie zapraszamy.